1

Radosław MOSKAL

Honorowy Profesor Oświaty

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA
Miejsce 1

Honorowy Profesor Oświaty

[więcej]

O MNIE

Brak artykułów

O sobie

Radosław Dariusz Moskal jest absolwentem Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1984 roku został finalistą X Olim­piady Wiedzy Technicznej. Studia na Kijowskim Instytucie Politechnicznym ukończył z wyróżnieniem w 1990 r. w specjalności napęd elektryczny i automatyzacja pro­cesów przemysłowych.

 

Pracę zawodową podjął jako nauczyciel w macierzystym Tech­nikum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczy na kierunkach: technik mechatronik i technik elektronik. Jest autorem wielu publikacji na tematy oświatowe. Ukończył studia podyplomowe: Zarządza­nie oświatą w Akademii Świętokrzyskiej (2007) oraz Informatyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kocha­nowskiego w Kielcach (2008}. Jest konsultantem ds. szkolnictwa zawodowego Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Do­skonalenia Kadr. Opiniował „Założenia reformy szkolnictwa zawo­dowego" dla tygodnika Głos Nauczycielski.

 

W 2009 roku został Nauczycielem Roku. Jego kandydaturę do udziału w konkursie zgłosili uczniowie. Poparło go 86,6% uczniów szkoły z ośmiu klas, które uczył i z jedenastu, z którymi nigdy nie miał żadnych zajęć.

Praca z uczniami to jego prawdziwa pasja i powołanie. Cechuje go charyzma i talent do przekazywania wiedzy. Jako dawny olimpijczyk zaangażował się w ruch olimpiad przedmiotowych. Był i jest opiekunem ponad 100 laureatów i finalistów olimpiad, w tym: Olimpiady Wiedzy Technicznej, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiady Innowacji Technicznych, Konkursu „Młody Innowator". 

Był inicjatorem i współorganizato­rem finałów XXXVIII OWT w swojej szkole. W jego ślady poszedł syn Przemysław, który był finalistą XXXIX OWT.

 

Galeria
Dołącz do
swoich znajomych!