0

Jan ŻAKOWSKI

WYBITNA POSTAĆ MIASTA

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA

Brak osiągnięć

O MNIE

Brak artykułów

O sobie

Jan Żak vel Żakowski  urodził się w 1861 r. w Gręboszach parafia Radoszyce. Był synem Walentego i Zofii Mazur. Poślubił pochodzącą z ostrowieckiej rodziny inteligenckiej Justynę Paulinę z Wołowskich.

Jan Żakowski był aptekarzem, właścicielem apteki i wielkim społecznikiem. Wraz z lekarzem Janem Głogowskim i urzędnikami Zakładów Ostrowieckich w Klimkiewiczowie założył w 1895 roku stowarzyszenie o nazwie Ostrowieckie Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe "Wzajemność".

W 1900 roku przy współpracy Adama Mrozowskiego i właściciela cegielni „Jadwigów" Tomasza Głowackiego przyczynił się do powstania w Ostrowcu Straży Pożarnej, która miała pierwszą swoją siedzibę przy placu Św. Floriana obok Magistratu. 

W 1913 roku Jan Żakowski został pierwszym prezesem, założonego przy współudziale Stefana Czaplińskiego, ks. Władysława Chrzanowskiego, Aliny Makarewiczówny i Stefana Stachurskiego,  ostrowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W pierwszych latach funkcjonowania PTK zajmowało się przede wszystkim organizowaniem wycieczek i odczytów oraz ochroną przyrody i zabytków. Biuro oddziału mieściło się w domu Jana Żakowskiego przy ulicy Siennieńskiej.

Zmarł 10 listopada 1917 r. Pochowany jest na cmentarzu przy ulicy Denkowskiej.

Galeria
Dołącz do
swoich znajomych!