1

Kazimierz Bąk

artysta plastyk

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA

Brak osiągnięć

O MNIE

Brak artykułów

O sobie

Kazimierz Bąk urodził się w 1950 roku w Rogowie Sobóckim koło Wrocławia. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1970-1975 odbył studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po złożeniu egzaminu magisterskiego z wynikiem dobrym uzyskał w dniu 3 czerwca 1975 roku tytuł magistra sztuki.

Z Ostrowcem Świętokrzyskim związany był od 1976 roku, kiedy podjął tu swą pierwszą pracę w Regionalnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej jako plastyk miejski, na stanowisku starszego majstra ds. dekoracji miasta.  W latach 1982- 2004 był dyrektorem Ogniska Plastycznego, a przez kilkanaście lat nauczycielem przedmiotów plastycznych w ostrowieckich liceach (I LO im. St. Staszica i II LO im. J. Chreptowicza) oraz w Studium Nauczycielskim, które w 1991 roku przekształcone zostało na IV Liceum Ogólnokształcące. Poświęcając się całkowicie edukacji plastycznej młodzieży, wychował liczne grono studentów Akademii Sztuk Pięknych, z których większość z nich odniosła już wielkie sukcesy.

„Kaziu”, bo tak go wszyscy nazywali, był „Piotrem Skrzyneckim” „Grupy 10” i ostrowieckich artystów. Chociaż stronił od wystaw indywidualnych i w ostatnich latach wolał uczyć, niż prezentować efekty swojej pracy, nie przepuścił żadnej wystawy, która miała miejsce w Ostrowcu. Sam wielokrotnie był inicjatorem wernisaży i wystaw swoich uczniów w nieistniejącej już „Cafe Browar” i galerii „Uwaga Schody” Miejskiego Centrum Kultury.

Wrażliwość i oryginalność ostrowieckiego plastyka były cenione zarówno przez środowisko artystyczne, jak i przez mieszkańców naszego miasta.

Na podstawie tekstów Wojciecha Mazana

 

 

 

Galeria
Dołącz do
swoich znajomych!