0

Wojciech STARZYŃSKI

zasłużony dla ostrowieckiej kultury

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA

Brak osiągnięć

O MNIE

Brak artykułów

FACEBOOK
O sobie

Wojciech Starzyński urodził się w 1926 r. w Różanie koło Pułtuska. Jego rodzina przeniosła się do Ostrowca w roku 1935. Dwa lata później, jako 11-latek wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. We wrześniu 1939 r. służył w Harcerskim Pogotowiu Wojennym, a w czasie okupacji należał do Szarych Szeregów, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Po wojnie dalej działał w polskim harcerstwie.

W 1966 roku dh hm Wojciech Starzyński, dotychczasowy drużynowy 29. Drużyny Harcerzy, został mianowany komendantem IV Szczepu Harcerskiego przy Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której pracował jako technik budowlany od 1965 roku.

Po przejściu na emeryturę był inicjatorem i organizatorem szeregu akcji sadzenia drzew przy ostrowieckich ulicach.

W 2003 r. założył Świętokrzyski Krąg Harcerski im. Bogumiły Januszówny. Był także inicjatorem utworzenia tzw. Zaułku Harcerskiego w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego.

Wojciech Starzyński zmarł 30 sierpnia 2011 roku i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym.

 

źródło: Nad Kamienną Nr 3 2011

Galeria
Dołącz do
swoich znajomych!