0

Jan MILEWSKI

WYBITNA POSTAĆ MIASTA

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA
Miejsce 1

Kryształowe Serce

[więcej]

O MNIE

Brak artykułów

O sobie

Jan Milewski urodził się w Ostrowcu w 1925 roku. Naukę rozpoczął w Gimnazjum im. Joachima Chreptowicza, którą podczas okupacji kontynuował na tajnych kompletach. W latach 1947 – 1952 studiował medycynę na Uniwersytecie Poznańskim. Po studiach Jan Milewski wrócił do Ostrowca, gdzie rozpoczął praktykę lekarską oraz działalność społeczną. Od 1953 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Ostrowcu Św. Na równi z dr Eugeniuszem Dziewulskim przyczynił się do propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz wzrostu liczby członków w ostrowieckich kołach PCK. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną dr Jan Milewski został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz najwyższym odznaczeniem PCK czyli „Kryształowym Sercem”.

W ostatnich latach swojego życia dr Jan Milewski aktywnie działał w utworzonym m.in. z jego inicjatywy Towarzystwie Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Joachima Chreptowicza.

27 czerwca 2008 roku Rada Miasta, na wniosek Zarządu Rejonowego Czerwonego Krzyża, ustanowiła dr Jana Milewskiego patronem ulicy w ostrowieckiej dzielnicy Koszary.

Ulica dr Jana Milewskiego wiedzie w kierunku północnym od ulicy Bałtowskiej i jest równoległa do ulicy Zbożowej.

Galeria
Dołącz do
swoich znajomych!