0

PKO BP

PKO Bank Polski, Oddział 1

Adres:
Rynek 8
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon:
41 247 63 00; 41 247 63 05

E-mail:

Strona:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek:
09:00 - 18:00
wtorek:
09:00 - 18:00
środa:
09:00 - 18:00
czwartek:
09:00 - 18:00
piątek:
09:00 - 18:00
sobota:
09:00 - 13:00
niedziela:
-
OPCJE
Udogodnienia:
O firmie

Historia PKO Banku Polskiego sięga 1919 roku. W lutym tamtego roku Naczelnik Józef Piłsudski wydał bowiem dekret o ustanowieniu Pocztowej Kasy Oszczędności. Rok później była to już oficjalnie instytucja państwowa. PKO zbudowane zostało na wzór kas pocztowych w wielu krajach europejskich.

Jednym z podstawowych zadań PKO było zorganizowanie systemu oszczędnościowego. Chodziło z jednej strony o przyzwyczajenie Polaków do korzystania z usług instytucji bankowych, a z drugiej - o przyciągnięcie do PKO pieniędzy przechowywanych w skrytkach domowych. Polacy zaufali PKO, i w 1938 r. wysokość zgromadzonych wkładów sięgała 800 mln zł. Z tych środków w sposób pośredni (przez zakup skarbowych papierów wartościowych) finansowano wiele inwestycji, m.in. mieszkań, dróg, mostów, a nawet miasta i portu w Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Działania banku przerwała oczywiście  II wojna światowa, ale bank wznowił działalność już w 1945 roku. Rok 1948 przyniósł dekret o zmianie nazwy PKO - Pocztowa Kasa Oszczędności zastąpiona została Powszechną Kasą Oszczędności. Stopniowo rozwijała się własna sieć PKO, lecz nadal większość operacji dokonywały placówki pocztowe. Cały czas działalność banku ograniczała się do przyjmowania oszczędności Polaków i przekazywania ich w formie lokaty do budżetu państwa. Dopiero w 1972 roku zaczęto udzielać pożyczek gotówkowych, a w roku 1974 bank udostępnił pierwszy rachunek ROR. Rok później bank został „wciągnięty” w struktury Narodowego Banku Polskiego, i „reaktywowany” został dopiero w 1987 roku.

 

W 1992 roku zastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji – powstało PKO BP, co znaczyło: Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy. Taka nazwa widniała w statucie nadanym bankowi przez Radę Ministrów. Rozwinięcie skrótu „BP” znane do dzisiaj, czyli Bank Polski, jest stosunkowo młode, bo powstało dopiero w 2000 roku. Wtedy to nastąpiło przekształcenie banku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

 Prawdziwym kamieniem milowym w historii PKO Banku Polskiego był 10 listopada 2004 roku. Wtedy to bank zadebiutował na giełdzie. 3 lata później bank otworzył pierwszą placówkę zagraniczną - w Londynie. W październiku 2009 roku bank z sukcesem przeprowadził emisję 250 mln akcji serii D w ramach oferty publicznej z prawem poboru o wartości nominalnej 1 zł każda. 2 miesiące później o te 250 mln zł podwyższono kapitał zakładowy – z 1 mld zł do 1,25 mld zł.

Aktualnie 40,99 proc. akcji PKO Banku Polskiego posiada Skarb Państwa, 10,25 proc. dzierży Bank Gospodarstwa Krajowego, a 48,76 proc. pozostaje w rękach innych akcjonariuszy.

Galeria
Lokalizacja
Dołącz do
swoich znajomych!