1

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY

Zbór Betel

Adres:
ul. Wierzbowa 54
27-200 Starachowice

Telefon:
600-431-855

E-mail:

Strona:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek:
-
wtorek:
-
środa:
-
czwartek:
-
piątek:
-
sobota:
-
niedziela:
10:00 -
OPCJE
Udogodnienia:
FACEBOOK
O firmie

Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – drugi pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający przeszło 20 tysięcy wiernych.

 

Ruch zielonoświątkowy narodził się w początkach XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Sama nazwa ruchu wywodzi się od greckiego słowa pentekoste oznaczającego pięćdziesiąty dzień po Wielkanocy, tj. Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki.

 

Zielonoświątkowcy wierzą w nieomylność Biblii, zbawczą moc ofiary Chrystusa, Jego przyszłe przyjście (Paruzję) i rychły koniec świata. Znakiem osiągnięcia pełni życia duchowego mają być, według zielonoświątkowców, specjalne dary Ducha Świętego: mówienie różnymi językami, uzdrawianie chorych, prorokowanie, rozumienie prawd duchowych.

 

Zielonoświątkowcy głoszą idee zjednoczenia wszystkich chrześcijan, uświęcania i jedności wszystkich ludzi. Wobec wizji rychłego nadejścia Chrystusa głoszą potrzebę powszechnej ewangelizacji.

 

Nie uznają nieomylności papieża w sprawach wiary. Matkę Boską uznają za błogosławioną, odrzucają inne tradycje kultowe dotyczące Jej osoby; nie uznają kultu świętych.

 

Kościół zielonoświątkowy, odwołując się do księgi Dziejów Apostolskich, uważa się za społeczność Ducha Świętego. Głosi, że życie chrześcijańskie polega na przeżywaniu obecności mocy Ducha Świętego.

 

Zielonoświątkowcy nie praktykują chrztu niemowląt, lecz jedynie chrzest osób w wieku świadomym.

 

Uznają spowiedź wyłącznie przed Bogiem. Komunię przyjmują pod dwiema postaciami chleba i wina.

 

 

Ich nabożeństwa cechuje spontaniczność (wznoszenie rąk, klaskanie, taniec) i radość. 

 

Ustrój Kościoła jest kongregacyjny. Podstawową jednostką jest – zachowujący pełną swobodę działania w ramach wspólnie wyznawanej wiary – zbór, na czele którego stoi pastor i Rada Starszych. Najwyższą władzą Kościoła jest Synod. Wybiera on na pięcioletnią kadencję Naczelną Radę Kościoła, Zarząd Kościoła i prezbitera naczelnego. Radę Kościoła tworzą prezbiterzy okręgowi i Zarząd Kościoła.

 

Kościół Zielonoświątkowy wydaje półrocznik „Chrześcijanin”.  

 

Zielonoświątkowcy w Polsce zajmują się misją ewangelizacyjną wśród więźniów oraz pracą z osobami uzależnionymi.

 

 

Galeria
Lokalizacja
Dołącz do
swoich znajomych!