0

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Adres:
ul. Górzysta 5/11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon:
/48/ 362-18-94

E-mail:

Strona:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek:
-
wtorek:
-
środa:
-
czwartek:
-
piątek:
-
sobota:
-
niedziela:
-
OPCJE
Udogodnienia:
O firmie

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – czwarta pod względem liczby wyznawców wspólnota protestancka w Polsce.

Jest wydawcą miesięcznika „Znaki Czasu”.

 

Pod względem terytorialnym Kościół podzielony jest na trzy diecezje: Diecezję Południową (z siedzibą w Krakowie), Wschodnią (z siedzibą w Warszawie) i Zachodnią (z siedzibą w Poznaniu).Każda diecezja w ciągu kadencji jest kierowana przez Radę Diecezji i Zarząd Diecezji, które zostają wyłonione podczas synodów, odbywających się, co cztery lata.

Podstawową jednostką organizacji terytorialnej Kościoła jest zbór, zrzeszający wiernych danego terenu.

 

Pionierem adwentyzmu w Europie był Polak Michał Belina-Czechowski. Dzięki jego działalności adwentyzm pojawił się we Włoszech, Szwajcarii, Rumunii, Niemczech i na Węgrzech. W Polsce pierwszy ośrodek adwentyzmu powstał w 1888 roku w zaborze rosyjskim, w Żarnówku  na Wołyniu dzięki działalności przybyłego z Krymu Hermana Szkubowca (Szkubowitza). W 1893 roku z Wołynia adwentyzm dotarł do Królestwa Polskiego a następnie do pozostałych zaborów.

 

W okresie międzywojennym władze odmawiały adwentystom prawnego uznania i byli ugrupowaniem jedynie tolerowanym przez władze.  Przed wojną Kościół liczył około 4000 wyznawców.

 

Podczas II wojny światowej polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został poddany pod zwierzchnictwo niemieckiego Kościoła adwentystycznego w Berlinie i zarejestrowany na terenie Generalnego Gubernatorstwa w 1942 roku.

 

Władze PRL początkowo, mimo zarejestrowania Kościoła w 1946 roku, uważały jego istnienie za niepożądane. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku prawdziwe życie religijne toczyło się podczas nielegalnych nabożeństw przeprowadzanych w domach prywatnych.

W latach siedemdziesiątych polskie MSW prowadziło szeroko zakrojone działania mające na celu doprowadzenie do rozłamu Kościoła i ograniczenie kontaktów z Zachodem.

 

Status prawny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz stosunki między Kościołem i państwem zostały uregulowane dopiero w 1995 roku.

 

 

Logo, stanowi wyraz wartości, jakimi kierują się adwentyści dnia siódmego. Fundamentem jest Biblia, Słowo Boże, jako otwarta księga, z której poselstwem musimy się koniecznie zapoznać, a jej rady wcielić w życie.

Ośrodkiem biblijnego przesłania jest krzyż, który jest położony centralnie.

Ponad krzyżem i otwartą Biblią widzimy płomienie Ducha Świętego, posłańca prawdy.

Galeria
Lokalizacja
Dołącz do
swoich znajomych!