0

SARON

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

Adres:
os. Ogrody 32 D
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon:
511-762-586

E-mail:

Strona:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek:
07:00 - 18:00
wtorek:
07:00 - 18:00
środa:
07:00 - 18:00
czwartek:
07:00 - 18:00
piątek:
07:00 - 18:00
sobota:
-
niedziela:
-
OPCJE
Udogodnienia:
FACEBOOK
O firmie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

 

Prowadzone działania:


- pomoc osobom niepełnosprawnym w przełamaniu barier psychicznych; 
- uaktywnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych ruchowo; 
- pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego; 
- organizowanie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej; 
- nauka pokonywania barier architektonicznych; 
- czynny udział w likwidacji barier architektonicznych; 
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych; 
- zorganizowanie zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych      ruchowo; 
- organizowanie kursów umiejętności poruszania się na wózku inwalidzkim; 
- propagowanie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez    aktywność kulturalną, rekreacyjną i   towarzyską realizowaną przez zespół  aktywności społecznej; 
- zapewnianie informacji i prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie: ich  podstawowych uprawnień i ulg, orzecznictwa rentowego i poza rentowego, sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych, możliwości pracy, płacenia podatków, pomocy społecznej; 
- wydawanie własnego informatora; 
- organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia poprzez tworzenie i prowadzenie warsztatów grup środowiskowego wsparcia; 
- inicjowanie i tworzenie grup samopomocowych dla rodzin niepełnosprawnych ruchowo; 
- nawiązywanie współpracy z Wolontariuszami w tym organizowanie dla nich szkoleń; 
- ścisłą współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie niepełnosprawności ruchowej.

Galeria
Lokalizacja
Dołącz do
swoich znajomych!