dnia | tygodnia | miesiaca | roku

Profil genetyczny - kilka informacji ogólnych

2016-03-16 11:01:45

Niedawno na własnej skórze doświadczyłem jak trudnym zadaniem jest wybór laboratorium do badania na ojcostwo. Oferty testów są tak mnogie, że można się w tym wszystkim pogubić. Stało się oczywistym że przy wyborze laboratorium do analizy domniemanego ojcostwa trzeba spojrzeć na sporo ważnych szczegółów. Należy np. dowiedzieć się czy wyniki uwzględniają charakterystyczne układy alleli uczestników analizy. Z jakiego powodu jest to ważne? Już za moment się tego dowiemy.

Czym charakteryzuje się profil genetyczny?

Profil genetyczny uważa się za pewnego rodzaju „genetyczny odcisk palca”. Jest on charakterystyczny dla każdego człowieka. Informuje nas to o tym, że nie ma kilku osób o identycznym profilu – wyjątek stanowią zdecydowanie bliźniacy jednojajowi. Profil genetyczny niesie informacje o miejscach na DNA, które badano oraz o przypisanych im wartościach liczbowych. Każde z tych miejsc – określanych w genetyce markerami, układami STR lub loci – posiada swoją specjalną nazwę. Jeszcze do niedawna większość laboratoriów analizowała szesnaście markerów genetycznych. Ostatnio kilka cieszących się uznaniem laboratoriów wykonujących test na ojcostwo zwiększyło tę pulę do 24.

Profil genetyczny na sprawozdaniu z badania na ustalenie pokrewieństwa

Podczas poszukiwania najlepszej dla siebie opcji spostrzegłem, że nie wszystkie laboratoria specjalizujące się w ustalaniu pokrewieństwa wzbogacają swoje sprawozdania o profile genetyczne. Czy zatem są one aż tak niezbędne, czy może jest to tylko odpowiedni pretekst do zwiększenia ceny za analizę?

Każda analiza DNA w celu ustalenia ojcostwa polega na porównaniu opisanych wyżej profili genetycznych. W oparciu o ich porównanie ojcostwo jest potwierdzone w 99,999% lub zaprzeczone w 100 %. Wynik w którym brakuje profili genetycznych stanie się niewątpliwie mniej wiarygodny. Pacjent, który go dostanie nie będzie miał świadomości na podstawie czego ojcostwo było ustalone. W przypadku ewentualnych niepewności nie ma też możliwości na jego sprawdzenie (np. w innym laboratorium). Dokument zawierający profile genetyczne pozwoli natomiast na podjęcie późniejszych decyzji, np. dołączenie do testu dodatkowej osoby.

Jak łatwo zauważyć przesłanek, które przemawiają za koniecznością umieszczania profili genetycznych na opinii z testu DNA na ojcostwo jest bardzo dużo. Wiarygodność odebranego rezultatu, a nie cena badania, stanie się w danym przypadku sprawą priorytetową. Analizę ojcostwa warto zlecić tylko renomowanemu laboratorium.

 

Tekst w oparciu o medicogen.com

Przeczytano: 1688 razy

Komentarze (0)
Loading...
Dołącz do
swoich znajomych!