dnia | tygodnia | miesiaca | roku

Badania genetyczne dla celów sądowych

2016-03-16 11:08:06

Sądowe analizowanie ojcostwa narzuca – w przeciwieństwie do testu dla własnej informacji – zastosowania pewnych norm zgodnych ze wzorcami narzuconymi przez krajowe sądownictwo.

Aby rezultat badania wykonywanego w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa danego mężczyzny, został uznany przez sąd za wiarygodny oraz zgodny z aktami prawnymi dowód w sprawie, muszą zostać spełnione wymienione warunki, a zalicza się do nich:

Nieodzowność wzięcia udziału w badaniu 3 osób. Jeśli dziecko jest nieletnie to przypuszczalnego ojca, syna lub córki oraz matki, przy czym w przypadku, jeśli dziecko ma innych prawnych opiekunów niezbędne jest okazanie przyzwolenia jego prawnych opiekunów na wykonanie badania.
Obowiązek weryfikacji tożsamości wszystkich osób biorących udział w badaniu odbywa się poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów (dowodu osobistego, bądź paszportu), w przypadku nieletniego dziecka takim dokumentem jest odpis zupełny aktu urodzenia.
Potrzeba udania się do wskazanej placówki analitycznej, w której materiał genetyczny przeznaczony do analizy, pobrany zostanie w obecności lekarza lub analityka medycznego, przeszkolonego i upoważnionego przez biegłego sądowego. Istnieje obowiązek spisania protokołu z całego pobrania materiału.
Jak wygląda procedura badawcza?

Informacyjne testy na ojcostwo, jak także te zlecane dla potrzeb postępowania sądowego są absolutnie wiarygodne i nie ingerujące w zdrowie. Sądowa analiza nie nakazuje przełożenia żadnego skierowania, wystarczy tylko skontaktować się z najbliżej zlokalizowaną placówką medyczną. Materiał do testu uzyskuje się poprzez wzięcie wymazu z jamy ustnej przy pomocy sterylnej wymazówki, zakończonej bawełnianą nasadką. Cała czynność trwa około kilka minut. Czas oczekiwania na efekt analizy jest stosunkowo niedługi i zajmuje klika dni roboczych. Komplet dokumentów wzbogaconych wiarygodną ekspertyzą biegłego sądowego, gotowy jest przeważnie po upływie 2 tygodni. Klient zlecający test pokrewieństwa ma ponadto możliwość wyboru sposobu poinformowania o wyniku. Wiadomość o teście może otrzymać listownie, na wskazany adres domowy, drogą mailową, telefonicznie lub też udać się po wynik do placówki partnerskiej, w której zlecone zostało badanie.

Przeczytano: 1764 razy

Komentarze (0)
Loading...
Dołącz do
swoich znajomych!